Home ПублікаціїКниги Джеймс Ван Хорн “Основи фінансового менеджменту”

Джеймс Ван Хорн “Основи фінансового менеджменту”

by Mykhailo Kolisnyk

Джеймс К. Ван Хорн, Джон, М. Вахович, мл. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. — М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2010.— 1232 с.: ил.— Парал. тит. англ. ISBN 978-5-8459-1582-5 (рус.)

Для тих, хто просить мене порекомендувати книгу з фінансового менеджменту – рекомендую. Знайомтеся, будь-ласка – це книга “Основи фінансового менеджменту” Джеймса Ван-Хорна, Джона Ваховича. Книга багато разів превидавалася закордоном та у нас. Її також рекомендують для тих, хто годується до здачі екзамену “Фінансовий менеджмент” на кваліфікацію CIPA. Зміст книги загалом охоплює ті ж самі теми, що і ніші підручники з фінансового менеджменту,  а розділ 2 “Правове та податкове середовище” стосується специфіки організації бізнесу в США.  Проте мені в ній подобаються гарно систематично викладені глави присвячені капітальному бюджетуванню та оцінці нових проектів (глави 12-13). Також заслуговує уваги непогано викладена технологія обґрунтування ризиків у капітальних проектах (глава 14). Одною з цікавих тем, які відображені не у всіх підручниках з фінансового менеджменту є управління дебіторською заборгованістю (глава 10). І ще одна цікавинка – це технологія складання звіту про рух фондів (глава 7). Цей звіт раніше складали замість звіту про рух грошових коштів укладеного непрямим методом. Крім того, мабуть саме в цій книзі найбільш добре (правильно) викладено питання розрахунку показників оборотності операційного циклу (глава 6). Сподіваюся, що ця книжка колись вийде не лишень англійською чи російською але й українською мовою.

Читайте, насолоджуйтесь. А я і далі буду виставляти короткий огляд книжок, які мені подобаються.

Зміст книги

Частина I. Вступ до фінансового менеджменту

Розділ 1. Роль фінансового менеджменту
Розділ 2. Правове, податкове й фінансове середовище бізнесу

Частина II. Оцінка активів

Розділ 3. Вартість грошей у часі
Розділ 4. Оцінка довгострокових цінних паперів
Розділ 5. Ризик і прибутковість

Частина III. Інструменти фінансового аналізу й планування

Розділ 6. Аналіз фінансової звітності
Глава 7. Аналіз руху фондів, коштів і фінансове планування

Частина IV. Керування обіговим капіталом

Глава 8. Основи керування обіговим капіталом
Глава 9. Керування коштами й ліквідними цінними паперами
Глава 10. Керування дебіторською заборгованістю й товарно-материальными
запасами
Глава 11. Короткострокове фінансування

Частина V. Інвестиції в основний капітал

Глава 12. Планування довгострокових інвестицій і оцінка грошових потоків
Глава 13. Методика планування довгострокових інвестицій
Глава 14. Ризик і управлінські опціони при плануванні довгострокових
інвестицій

Частина VI. Вартість капіталу, структура капіталу й дивідендна політика

Глава 15. Необхідні ставки прибутковості й вартість капіталу
Глава 16. Операційний і фінансовий “важелі”
Глава 17. Визначення структури капіталу
Глава 18. Дивідендна політика

Частина VII. Середньострокове й довгострокове фінансування

Глава 19. Ринок капіталу
Глава 20. Облігації, привілейовані й звичайні акції
Глава 21. Cредньо-строкові позики й оренда

Частина VIII. Спеціальні області фінансового менеджменту

Глава 22. Конвертовані цінні папери, обмінні цінні папери й варранты
Глава 23. Корпоративна реструктуризація
Глава 24. Міжнародний фінансовий менеджмент

Додаток
Cловник термінів
Предметний покажчик

You may also like