Home CFO Club Ukraine Модуль 2 програми “Фінансовий менеджмент” , група MTF-15